Categories
Blog

Uitleg over de OGSM methode

Een OGSM is een opzet voor een strategisch businessplan dat helpt bij het helder maken van visies aan de hand van strikte goals, objectives, strategieën en KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren). OGSM betekent letterlijk Objectives, Goals, Strategies en Measures. Aan de hand van deze vier factoren moet het in een enkele oogopslag duidelijk zijn hoe de doelstellingen van de organisatie of afdeling samenhangen en het gezamenlijke einddoel verwerkelijken.

Ze noemen de OGSM methode ook wel het “businessplan op 1 A4” omdat het kort, duidelijk en krachtig moet zijn. Dit wordt bereikt door focus te houden bij het onderbouwen van doelstellingen en zo de kans op succes te verhogen. Het dwingt departementen om keuzes te maken die in het belang zijn van het “greater good” namelijk het ultieme doel in de organisatie. Een OGSM framework wordt vaak door management gebruikt om organisatiedoelen tastbaar te maken voor medewerkers.

Bekijk snel;

Een OGSM framework moet op een enkel A4tje passen om focus te geven aan alle kernwaarden en doelstellingen. Zo blijft het plan voor iedereen duidelijk en tastbaar.

Hoe werkt een OGSM plan?

OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Welke elk focus dienen te geven aan het uiteindelijke doel van de organisatie, afdeling, team of individuele werknemer.

Objectives

De start van elk OGSM template binnen een organisatie is om inzicht te krijgen in de strategie en visie voor de komende periode. Wat wil de organisatie bereiken, hoe wilt de organisatie dit doen en in welke snelheid. De strategie is meestal al bepaald door upper-management en kan dan als leidraad worden gebruikt door medewerkers en managers. Het objective bepalen moet aansluiten bij de strategie en zo kort en helder mogelijk zijn, focus is hierin een belangrijke factor. We zullen een voorbeeld van een OGSM objective geven aan de hand van een fictieve reis website over Japan. Een objective van de Japanse reiswebsite kan zijn: marktleider worden binnen de Nederlandse markt voor reizen en vakanties naar Japan. Een globaal en duidelijk organisatiedoel dat aan de hand van sub-Goals en Strategieën behaald kan worden. Belangrijk is dat alle stakeholders achter het objective/doel van de organisatie staan en hiervan ook een duidelijk beeld hebben.

SMART doelen

Goals

De Goals in een OGSM framework moeten te quantificeren zijn. Dit betekent dat er harde cijfers moeten staan waarmee het organisatie objective behaald kan worden. Dit zijn eigenlijk de KPI’s van de afdelingen. Deze zullen per afdeling verschillen maar samen het einddoel verwerkelijken. Het is verstandig om minimaal drie en maximaal vier goals per afdeling te hebben. Maak de doelen ook SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden) hierdoor is het behouden van focus een stuk gemakkelijker. Voorbeelden van Goals die ons objective verwezenlijken zijn:

  • Binnen de aankomende 12 maanden, stijgt ons organisch marktaandeel in Google 12% tegenover de grootste concurrent.
  • Binnen de aankomende 6 maanden, stijgen de organische CTR’s (click through ratio) met 4% gemiddeld op alle relevantie Japan reizen keywords in Google.
  • Binnen de aankomende 5 maanden, stijgt de gemiddelde “time spent” op de website met 10% tegenover de afgelopen 5 maanden.

Strategies

Wanneer het objective en de goals van de organisatie duidelijk zijn kan er nagedacht worden over de strategieën om deze doelen te verwezenlijken. Deze strategieën zullen stuk voor stuk aansluiten op de goals van de OGSM en daarmee het einddoel van de organisatie of afdeling dichterbij brengen. Beschrijf daarom kort een aantal manieren en methodes waarmee de afdeling zijn doelen wilt gaan verwezenlijken. Enkele strategieën die aansluiten bij de doelen van onze Japanse reiswebsite zijn;

  • Door technische SEO optimalisaties en linkbuilding zal ons organisch aandeel in Google stijgen.
  • Door het optimaliseren van meta title’s en descriptions en het implementeren van rich snippets zal de CTR van onze belangrijkste keywords over Japan reizen in Google stijgen.
  • Door de UX (User Experience) te verbeteren zal de engagement op de website toenemen en de gebruikers langer op de website doen verblijven.

Measures

Het laatste topic in het OGSM model is “measures” wat letterlijk betekent “hoe ga ik de successen meten”. Door de doelen en strategieën te quantificeren is het makkelijker om successen te meten aan de hand van harde cijfers. Natuurlijk is dit niet altijd mogelijk en kan er uiteraard ook gekeken worden naar bijvoorbeeld kwaliteitsmeasures, tijdsperiode, re-designs of het behalen van plannen en deadlines.

Zoals hierboven te zien is in alle uitgeschreven OGSM topics hangen ze allemaal nauw samen en zijn ze kort en helder weergegeven. De doelen of KPI’s zijn vertaalbaar in metrics die allemaal meetbaar en haalbaar zijn aan de hand van de genoemde strategieën. Hierdoor is het mogelijk om de OGSM aanpak op een enkel A4tje weer te geven en focus te geven aan werknemers door middel van persoonlijke KPI’s.


Handige boeken over de OGSM

Het boek “Businessplan op 1 A4 – snel en effectief plannen met OGSM” van de auteurs Marc van Eck & Ellen Leenhouts is aan te raden lectuur over de OGSM methode. De boeken zijn verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

Koop de Nederlandse versie; Businessplan op 1 A4
Koop de Engelse versie; The One Page Business Strategy


Het OGSM framework is een organisatie planning tool die bedrijven, teams en individuele werknemers helpt met het visualiseren van de lange termijn visie via short-medium doelen van de organisatie. Het acroniem OGSM staat letterlijk voor Doelstelling, Doelen, Strategieën en Meetbaarheid.

Raoul de Boer

Waar komt de OGSM methodiek vandaan?

De eerste OGSM modellen stammen uit de jaren vijftig van het naoorlogse Japan. De Japanners gebruikte het organisatiemodel om de wederopbouw van het land te stimuleren tijdens de bezetting. Vooral autoproducenten maakten er volop gebruik van. De manier van organiseren via de OGSM methode werkte zo succesvol dat veel Fortune 500 bedrijven (Coca-Cola, Procter & Gamble, KPN, Reckitt Benckiser, Honda, Mars, MetLife, Triumph, et cetera.) de aanpak al snel gingen implementeren in de basis van hun eigen organisaties. De grootste promoter is Procter & Gamble die het proces volledig heeft uitgerold tot in het diepste detail in al hun globale activiteiten. De origine van de OGSM methode wordt mede daarom vaak onterecht direct in contact gebracht met Procter & Gamble.

Nadelen van de OGSM methode

Door de komst van het internet en de snelheid waarmee markten zich ontwikkelen is een langetermijnvisie soms lastig te visualiseren in een OGSM. Markten veranderen zo snel dat een OGSM meerdere malen herschreven moet worden binnen een bepaald tijdsbestek. Vooral in organisaties die afhankelijk zijn van Internet bubbles of succesvolle start-ups bijvoorbeeld.

Gerelateerde organisatie planners

Balanced scorecard, OEI (objective, entity, infrastructure), Management By Objectives, VMOST Analysis (vision, mission objectives, strategies en tactics), Hoshin Planning System en GQIM (goals, questions, indicators and measures).

OGSM met success doorgevoerd? Dan is de Kanban methode misschien handig om processen binnen de organisatie efficiënter te organiseren. Ideaal voor thuiswerken!

Veelgestelde vragen over de OGSM

Wat is de OGSM methode?

Het OGSM framework is een organisatie planning tool die bedrijven, teams en individuele werknemers helpt met het visualiseren van de lange termijn visie via short-medium doelen van de organisatie. Het acroniem OGSM staat letterlijk voor Doelstelling, Doelen, Strategieën en Meetbaarheid.

Waarvoor gebruiken organisaties een OGSM?

Een OGSM is een opzet voor een strategisch businessplan dat helpt bij het helder maken van visies aan de hand van strikte goals, objectives, strategieën en KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren). Hiermee kan er binnen een organisatie daadkrachtiger gewerkt worden naar een gezamenlijk einddoel.

Waarom is een OGSM handig voor een organisatie?

Ze noemen de OGSM methode ook wel het “businessplan op 1 A4” omdat het kort, duidelijk en krachtig moet zijn. Hierdoor is het voor elk team binnen de organisatie mogelijk om snel een overzicht te krijgen hoe er naar een einddoel gewerkt gaat worden.

Welke bedrijven gebruiken de OGSM methode?

De OGSM de standaard bij meerdere multinationals over de hele wereld, enkele voorbeelden hiervan zijn: Coca-Cola, Procter & Gamble, KPN, Reckitt Benckiser, Honda, Mars, MetLife en Triumph International.

Bronnen:
Information Technology for Managers
Wikipedia

10 replies on “Uitleg over de OGSM methode”

Wat betekent het bijvoeglijk naamwoord ‘organische’ in de volgende tekst:
– stijgt ons organisch marktaandeel
– stijgen de organische CTR’s
Groet, Wim.

Hoi Wim,

Dit is een term die veel in de online marketing gebruikt wordt. In de online marketing zijn er vaak meerdere kanalen (channels) die bezoekers voor bijvoorbeeld een website aanleveren. Zo heb je betaalde en organische kanalen. Een voorbeeld van een kanaal waar je voor betaald en bezoekers naar je website stuurt is Google Adwords of Facebook. Een voorbeeld van een organisch kanaal is Google of Bing maar dan niet het deel met de advertenties. Om het nog makkelijker te maken; het organisch marktaandeel bestaat uit de gratis bezoekers die je website hebben gevonden via Google.

Beste Raoul,
Ik zoek naar een manier om zichtbaar te maken waarom Passend Onderwijs zoals het nu wordt uitgevoerd niet werkt. Een van de manieren om dit duidelijk te maken is de OGSM methodiek. Voorwaarde is natuurlijk dat deze methodiek leading is binnen ten minste 2 scholen: een school voor speciaal onderwijs en een basisschool waar ze Passend Onderwijs willen (moeten) geven. Graag zou ik hierover met jou in contact komen. Mijn tel. 0651500595 

Hoi Raoul, we hebben met succes de OGSM methodiek bij ons in de organisatie doorgevoerd. Daarbij hebben we jouw artikel meerdere malen als voorbeeld en informatiebron gebruikt. Veel van de werknemers kregen zo een goed beeld bij het hele idee, gezien het een flinke verandering binnen de organisatie was. Ik wil je daarom met deze reactie even bedanken hiervoor, aangezien het ons als bedrijf vooruit heeft geholpen.

Verder zijn we bezig om het bedrijf meer Agile te maken door middel van een Kanban methode in combinatie met Scrum uit te rollen. Wij denken dat dit goed aansluit bij de OGSM principes, simpelweg kort en slagkrachtig zijn. Misschien leuk om dit alles annotatie toe te voegen aan je artikel.

Nogmaals bedankt voor alle handige informatie!

Beste Erik, de combinatie van OGSM en kanban is krachtig, omdat je vanuit een strategisch raamwerk zorgt dat de agile teams heel doelgericht blijven werken. In reactie op de vraag van OGSM gebruikers hebben we een dynamisch OGSM dashboard ontwikkeld waarmee je eenvoudig zicht houdt op de voortgang van je Measures en Objectives. Je kunt de voortgang voeden vanuit de kanban in onze software of koppelen met andere software voor taakmanagement. We zijn nu bezig met de uitrol en zijn op zoek naar feedback.

Management By Objectives is ook een gerelateerde methode. Komt allemaal op het zelfde neer, alleen nieuwe verpakking er omheen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *